Artykuły

 

kwadrat new RADA RODZICOW

Szkolna Kampania nr 1 Rady Rodziców [RR]

„Regularnych wpłat dokonujesz, bilet do kina zyskujesz”

 

 

REGULAMIN

 

§ 1

Organizator:

1.Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

§ 2

Termin kampanii:

1.Konkurs trwa od września 2022 r. do maja 2023 r.

2.Zebranie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r.

3.Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpidniu 1 czerwca 2023 r.

4.Nagrody konkursu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 5 czerwca 2023 r.godzinach od 8.30 do 12.00.

§ 3

Cel kampanii:

1.Zaangażowanie uczniów i nawiązanie bliższej współpracy z RR.

2.Zachęcenie do dokonywania regularnych zadeklarowanych wpłat na konto RR.

3.Promowanie działałności RR.

§ 4

Zasady i warunki uczestnictwa w kampanii.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

2.Do konkursu uczniowie przystępują klasami.

3.Celem kampanii są 100% zadeklarowane wpłaty wszystkich uczniów w danej klasie na konto RR w okresie od września 2022 r. do końca maja 2023 r.

§ 5

Komisja:

1.W dniu 31 maja 2023 r. komisja konkursowa sprawdzi wysokość wpłat w poszczególnych klasach celem wyłonienia zwycięskich klas.

2.Nagrodą dla zwycięskich klas będzie bilet do kina [Cinema City] dla każdego z uczniów zwycięskiej klasy.

3.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 6

Ogłoszenie wyników kampanii:

1.Informacja o wynikach kampanii zostanie podana na stronie internetowej szkoły (www.muzyczna.bytom.pl) oraz na Facebook’u szkoły w dniu 1 czerwca 2023 r.

 

Plakat Kampania1

 

 

 Szkolna Kampania nr 2 Rady Rodziców [RR]

„Kto to RR, kto RR zna?  

Pokaż, że jest ważna, a nagroda będzie Twa”

 

 

REGULAMIN

 § 1

Organizator:

1.Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

§ 2

Termin konkursu:

1.Konkurs trwa od 3 października do 30 listopada 2022 r.

2.Zebranie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.

3.Rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpidniu 5 grudnia 2022 r. 

§ 3

Cel konkursu:

1.Zaangażowanie uczniów i nawiązanie bliższej współpracy z RR.

2.Promowanie działalności Rady Rodziców.

3.Zachęcenie do dokonywania regularnych zadeklarowanych wpłat na RR.

4.Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażania wrażliwości artystycznej oraz wykazania się aktywnością twórczą.

5.Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców.

6.Pobudzenie kreatywności.

§ 4

Format prac:

  • Dla klas I-IV/I stopnia

- Kampania na rzecz RR, promująca jej działalność, wykonana dowolną techniką,

- Pracę należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać do RR.

  • Dla klas V-VII/I stopnia i II/II stopnia

- Kampania na rzecz RR, promująca jej działalność, wykonana dowolną techniką,

- Pracę należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać do RR.

  • Dla klas III-VI/II stopnia

- Kampania na rzecz RR, promująca jej działalność, wykonana dowolną techniką,

- Pracę należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać do RR.

§ 5

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Bytomiu.

2.Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach:

  • Klasy I-IV/I stopnia,
  • Klasy V-VII/I stopnia i II/II stopnia,
  • Klasy III-VI/II stopnia.

3.Każda klasa przystępująca do konkursu może nadesłać tylko jedną pracę/kampanię.

4.Do każdej pracy należy podać dane osób biorących udział w konkursie: imiona, nazwiska, klasa.

5.W terminie do 30 listopada 2022 r. prace należy dostarczyć do sekretariatu lub przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

§ 6

Komisja konkursowa:

1.Zgłoszone prace w ramach konkursu oceniać będzie komisja konkursowa.

2.Komisja konkursowa podejmie decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej.

3.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i wiążąca oraz nie podlega procedurze odwoławczej.

§ 7

Ogłoszenie wyników konkursu:

1.Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej szkoły (www.muzyczna.bytom.pl) oraz na Facebook’u szkoły w dniu 5 grudnia 2022 r.

2.Zwycięskie praca zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły (www.muzyczna.bytom.pl) oraz na Facebook’u.

 

Plakat Kampania2

Joomla Templates by Joomla51.com